top of page
Achtertuin aan het water 3.jpg

Kleine tuin 

Kleine tuinen kennen hun eigen uitdaging. Het evenwichtig verwerken van alle bewonerswensen op een bescheiden oppervlakte is niet altijd eenvoudig. Bijkomend probleem is dat een kleine tuin lastiger in beeld te brengen valt dan een tuin met wat meer ruimte. Toch willen we er een aantal aan u voorstellen.

Kleine tuin: Tekst

Achtertuin aan het water

Deze tuin achter een woonhuis uit het begin van de 20 e eeuw kent een flink hoogteverschil. Bij de rivier is de tuin een halve meter hoger dan bij het woonhuis. We hebben de schuur op het lage niveau gehouden en het beplante deel van de tuin op het hoge niveau gebracht. Hierdoor lijkt de schuur kleiner dan ze in werkelijkheid is.

Achtertuin aan het water 1.jpg
Achtertuin aan het water 2.jpg
Achtertuin aan het water 3.jpg
Achtertuin aan het water 4.jpg
Kleine tuin: Portfolio

Kleine bosrandtuin

In een villawijk in het westen van Nederland hebben we gebruik gemaakt
van de bestaande bomen om direct een volwassen tuingevoel te scheppen. De erfgrens tussen de tuin en die van de buren is diffuus gemaakt door de beplanting aan beide kanten van de erfgrens op elkaar te laten aansluiten.

Kleine bosrandtuin1.jpg
Kleine bosrandtuin2.jpg
Kleine bosrandtuin3.jpg
Kleine bosrandtuin4.jpg
Kleine tuin: Portfolio

Tuin tussen de kassen

Doordat de bewoners er een stukje grond naast hun tuin bij konden kopen moesten we het tuinplan uitbreiden op basis van de bestaande tuinindeling. De oude Westlandse druivenkas konden we daardoor beter integreren in de nieuwe tuin.

Tuin tussen de kassen1.jpg
Tuin tussen de kassen2.jpg
Tuin tussen de kassen3.jpg
Tuin tussen de kassen4.jpg
Kleine tuin: Portfolio

Natuurinclusieve kleine tuin

Op een bescheiden kavel in de nieuwbouwwijk hebben we een
natuur inclusieve tuin gerealiseerd. Het grote hoogteverschil tussen de tuin en de watergang die aan twee zijden de tuin omringt, was een uitdaging voor het realiseren voor een natuurlijke oever. Maar van uitdagingen schrikken we niet zo snel.

Natuurinclusieve kleine tuin1.jpg
Natuurinclusieve kleine tuin2.jpg
Natuurinclusieve kleine tuin3.jpg
Natuurinclusieve kleine tuin4.jpg
Kleine tuin: Portfolio

Stadstuin jaren dertig 

De tuin was wel breed maar niet erg diep, waardoor deze tuin best wel klein oogde. Door het plaatsen van een haag op twee derde van de diepte ontstond er visuele onduidelijkheid waar de tuin ophield en die van de buren begon. Op die manier hebben we een deel van het ‘landschap’
geleend en lijkt de tuin veel groter.

Stadstuin jaren dertig1.jpg
Stadstuin jaren dertig2.jpg
Stadstuin jaren dertig3.jpg
Stadstuin jaren dertig4.jpg
Kleine tuin: Portfolio

Vakantiehuisje aan de plas

Met simpele ingrepen veel effect. Dat was kort samengevat de wens van
de gebruikers van dit kleine vakantiehuisje. Door het maken van enkele, eenvoudig te onderhouden borders, in het bestaande grasveld, is de tuin veel fleuriger en vrolijker geworden. Maar de beplante oppervlakte is er nauwelijks door toegenomen.

Vakantiehuisje aan de plas1.jpg
Vakantiehuisje aan de plas2.jpg
Vakantiehuisje aan de plas3.jpg
Vakantiehuisje aan de plas4.jpg
Kleine tuin: Portfolio

Rijtjeshuis tuin

Op een kleine oppervlakte zoveel mogelijk het gevoel hebben omgeven
te zijn door fleurig groen, dat was de opdracht bij deze tuin. Door de plaatsing van de terrassen uit het zicht van de woning lijkt de tuin bijna het huis binnen te komen.

Rijtjeshuis tuin1.jpg
Rijtjeshuis tuin2.jpg
Rijtjeshuis tuin3.jpg
Rijtjeshuis tuin4.jpg
Kleine tuin: Portfolio

Twee kleine stadstuintjes in Rotterdam

Twee tuinen van stedelijk nieuwbouwformaat, piepklein dus. Maar toch het gevoel hebben van een groene oase. Door het gebruik van verschillende materialen hebben we van deze buurtuinen toch iets heel eigens weten te maken.

Twee kleine stadstuintjes in Rotterdam1.jpg
Twee kleine stadstuintjes in Rotterdam2.jpg
Twee kleine stadstuintjes in Rotterdam3.jpg
Twee kleine stadstuintjes in Rotterdam4.jpg
Kleine tuin: Portfolio
bottom of page